210 98 48 500

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Εμπιστευτικότητας
Η Πολιτική Εμπιστευτικότητάς μας είναι σχεδιασμένη ώστε να βοηθήσει εσάς –επιχειρήσεις, καταναλωτές και κοινό γενικότερα – να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε, και να λαμβάνετε ενημερωμένες αποφάσεις όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και όλες τις σχετικές υπηρεσίες μας που περιλαμβάνονται σε αυτή.Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, μπορείτε να μας παράσχετε δύο ειδών πληροφορίες: προσωπικές πληροφορίες που επιλέγετε οικειοθελώς να μας κοινοποιήσετε και οι οποίες συλλέγονται σε μεμονωμένη βάση, και πληροφορίες από τη χρήση της ιστοσελίδας που συγκεντρώνονται σε συλλογική βάση τόσο από εσάς όσο και από άλλους που περιηγούνται στην ιστοσελίδα μας.

Πώς Χρησιμοποιούμε Τις Πληροφορίες Που Μας Παρέχετε
Σε γενικές γραμμές χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες για σκοπούς διαχείρισης και διεύρυνσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών και διάθεσης άλλων προϊόντων και υπηρεσιών στους υφιστάμενους και υποψήφιους πελάτες μας. Περιστασιακά, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να σας ενημερώνουμε για σημαντικές αλλαγές στην ιστοσελίδα μας, νέες υπηρεσίες και ειδικές προσφορές που πιστεύουμε ότι θα βρείτε χρήσιμες.

Κοινοποίηση Πληροφοριών σε Τρίτους
Χρησιμοποιούμε τρίτα πρόσωπα προς διευκόλυνση των δραστηριοτήτων μας, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την επεξεργασία πληρωμών μέσω πιστωτικών καρτών. Αναφορικά με τις εν λόγω επιχειρηματικές λειτουργίες, οι συνεργάτες μας και άλλα τρίτα πρόσωπα ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν, προς χρήση σε σχέση με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τα αποθηκευμένα στοιχεία πιστωτικών καρτών δεν θα κοινοποιηθούν σε καμία περίπτωση σε τρίτους, παρά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επεξεργασία της παραγγελίας σας μέσω των συστημάτων του συνεργάτη μας για τις πληρωμές. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητήσουμε κάποιο τηλέφωνό σας. Ο αριθμός σας μπορεί να δοθεί στην υπηρεσία ταχυμεταφορών για τους σκοπούς της παράδοσης. Τα στοιχεία αυτά μας επιτρέπουν να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να σας ενημερώνουμε για την πρόοδό της.

Πώς Προστατεύουμε τα Στοιχεία σας;
Δεν πωλούμε ούτε μεταφέρουμε με άλλο τρόπο τα στοιχεία σας σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ. Οι επικοινωνίες μάρκετινγκ για τις οποίες εγγράφεστε θα αποστέλλονται μόνο από εμάς.

Πώς Μπορείτε να Έχετε Πρόσβαση και να Διορθώνετε τα Στοιχεία Σας;
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ζητήσετε πρόσβαση σε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν, τις οποίες συλλέγουμε διαδικτυακώς και τηρούμε στη βάση δεδομένων μας.

Τι Ισχύει για άλλες Ιστοσελίδες που Συνδέονται με τη Δική Μας;
Δεν φέρουμε ευθύνη για τις πρακτικές που εφαρμόζονται από ιστοσελίδες συνδεδεμένες με τη δική μας, ούτε για τις πληροφορίες ή το περιεχόμενό τους. Συχνά, οι σύνδεσμοι (links) με άλλες ιστοσελίδες παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς κατατόπισης σε θέματα που ενδέχεται να είναι χρήσιμα για τους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι όταν χρησιμοποιείτε έναν σύνδεσμο για να μεταβείτε από την ιστοσελίδα μας σε μία άλλη, η Πολιτική Εμπιστευτικότητάς μας παύει να ισχύει. Η περιήγηση και η διάδρασή σας σε άλλες ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένων και ιστοσελίδων που περιέχουν σύνδεσμο προς τη δική μας ιστοσελίδα, υπόκεινται στους κανόνες και στην πολιτική της αντίστοιχης ιστοσελίδας. Παρακαλούμε να διαβάζετε τους σχετικούς κανόνες και πολιτικές προτού προχωρήσετε.

Η Συναίνεσή Σας
Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στην εκ μέρους μας συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Εμπιστευτικότητας. Εάν τροποποιήσουμε την πολιτική και τις διαδικασίες μας περί εμπιστευτικότητας, θα δημοσιεύσουμε τις μεταβολές αυτές στην ιστοσελίδα μας για να σας κρατούμε ενήμερους για το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε, τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε και τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να τις κοινοποιήσουμε. Εάν τροποποιήσουμε ουσιωδώς την πολιτική εμπιστευτικότητάς μας, θα δημοσιεύσουμε τις σχετικές μεταβολές στην παρούσα δήλωση εμπιστευτικότητας και σε άλλα σημεία που θα κρίνουμε κατάλληλα, ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν ποιες πληροφορίες συλλέγονται, τον τρόπο που χρησιμοποιούνται και τις συνθήκες (εάν υπάρχουν) υπό τις οποίες μπορεί να κοινοποιηθούν. Σε ορισμένες από τις περιπτώσεις που δημοσιεύουμε κάποια ειδοποίηση, μπορεί επίσης να αποστείλουμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους χρήστες που θα επιλέξουν να λαμβάνουν επικοινωνίες από εμάς, ειδοποιώντας τους για τις μεταβολές στην πρακτική μας περί εμπιστευτικότητας. Σε κάθε περίπτωση, για να εγγραφείτε για τα προϊόντα μας θα πρέπει να έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα αναφορικά με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που μπορείτε να αγοράσετε εδώ. Γενικώς, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον 18 έτη ηλικίας.

Δικαιώματα Ιδιοκτησίας
Αποδέχεστε ότι οι εικόνες και τα σχέδια που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της ή των αντίστοιχων δικαιούχων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, και χρησιμοποιούνται από την Γεωργουλής S.A. δυνάμει ρητής εξουσιοδότησης από τους δικαιούχους ή τους πράκτορές τους. Αναγνωρίζετε ότι το σύνολο των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, σημάτων και άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας τηςΓεωργουλής S.A. ή αναφορικά με αυτή, ανήκουν στην Γεωργουλής S.A. ή στους συνεργάτες μας, ανάλογα με την περίπτωση. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε, αναπαραγάγετε, τροποποιήσετε ή διανείμετε τις εικόνες μας ή οποιοδήποτε μέρος αυτών με οποιονδήποτε τρόπο.

Τελευταία Projects

Tag Cloud